NYE MASSIVE OPPSIGELSER INKLUDERER OGSÅ AKEDEMIKERE SOM ALDRI HAR HATT NOE Å GJØRE MED GÜLEN

I mitt forrige blogginnlegg for bare noen dager siden skrev jeg hvor mange som totalt sett var avsatt og fengslet i forbindelse med utrenskningen av Gülen-tilhengere etter kuppforsøket i Tyrkia. Jeg antydet at disse utrenskningene i første rekke søker å ramme de som faktisk kan antas å ha hatt noe med bevegelsen å gjøre. Dette har nå endret seg over natten, bokstavelig talt. I natt ble det innen rammen av unntakstilstanden publisert tre dekret lover som bestemmer at til sammen 50 589 nye offentlig ansatte sparkes. I tillegg sparkes 2 346 universitetsansatte som også mister retten til jobb i det offentlige. Rasjonale også med disse avsettingene er også å renske ut Gülen-tilhengere. Men blant de avsatte akademikerne er også 42 som undertegnet akademikeroppropet for fred i vår, bl.a de 19 akademikerne ved Kocaeli universitetet som jeg nevnte i forrige bloginnlegg. De fleste av disse betrakter seg selv som sosialister og ateister og har aldri hatt noe å gjøre med Gülen-bevegelsen. Tvert imot har de vært blant de skarpeste kritikerne av Gülen bevegelsen.

Jeg kjenner godt flere av de som nå har mistet jobben ved Kocaeli Universitetet og har snakket med en av dem i kveld. At de var med på listen over dem som mister jobbene kom som en stor overraskelse. På spørsmål om hvorfor akkurat de 19 ved Kocaeli som underskrev oppropet, og bare 42 totalt av de ca. 2000 som underskrev, som ble sparket, svarer han at det er universitetsledelsen med rektor i spissen som er ansvarlig. For listene over antatte Gülen-tilhengere som dannet grunnlaget for hvem som skulle sparkes ble laget av rektorene og presentert til myndighetene. Og det spekuleres i om rektoren på deres universitet har handlet slik for å beskytte faktiske Gülen-tilhengere ved universitetet. Hvis det er tilfelle kan det kanskje være manøvreringsrom, mulighet for å få omgjort avsettelsene, men det er svært usikkert. Vanlige rettsprinsipper er satt til side så lenge unntakstilstanden varer, og eneste mulighet kan være å gå helt til høyesterett. Men, han vet ikke om det heller er mulig. Samtidig fortsetter etterforskningen av Akademikere for Fred, og de kan risikere rettsak og fengsling på et senere tidspunkt.

Saken har blitt slått stort opp i tyrkiske media, bl.a. av CNNTürk, og de avsatte akademikerne og deres sak har fått mye oppmerksomhet og støtte i sosiale medier i dag. Men i norske medier har det vært helt stumt. Heller ikke da partilederen for det største opposisjonspartiet – Det Republikanske Folkepartiet – ble utsatt for et nesten vellykket attentat forrige uke fant norske medier det verd å dekke. Derfor skriver jeg blogg!

 

Comments are closed.