ER ERDOGAN NASJONALISTISK NOK TIL Å VINNE FOLKEAVSTEMNINGEN?

Det er en underlig, og bekymringsverdig, kontekst for den kommende folkeavstemningen i Tyrkia. 16. april skal folket bestemme om Tyrkia skal beholde dagens konstitusjon eller endre betydelige deler av den for å gi presidenten mye mer makt. Dette skjer i kjølvannet av fjorårets kuppforsøk og påfølgende massiv fengsling eller oppsigelse fra offentlige stillinger av dem […]


Morgenbladet og Gülenister

I Morgenbladet Nr. 43./4.-10. november 2016 fortelles historien om «juks, vold og forfalskning» ved Drammen montessoriskole. Jeg skrev i mitt blogginnlegg Gülens mystiske makt at «Mangfoldhuset og liknende organisasjoner gjør nok, isolert sett, svært verdifullt arbeid for å skape bro mellom religioner og kulturer. Men det er naivt å tro at de ikke er del […]


NYE MASSIVE OPPSIGELSER INKLUDERER OGSÅ AKEDEMIKERE SOM ALDRI HAR HATT NOE Å GJØRE MED GÜLEN

I mitt forrige blogginnlegg for bare noen dager siden skrev jeg hvor mange som totalt sett var avsatt og fengslet i forbindelse med utrenskningen av Gülen-tilhengere etter kuppforsøket i Tyrkia. Jeg antydet at disse utrenskningene i første rekke søker å ramme de som faktisk kan antas å ha hatt noe med bevegelsen å gjøre. Dette […]


GULLKLOKKE OG FRYKT: UTRENSKNING AV GÜLEN-BEVEGELSEN I SVARTEHAVSREGIONEN

Det er nå en og en halv måned siden kuppforsøket i Tyrkia. Tre måneders unntakstilstand begynte 20. juli. Vi hører fremdeles om fengslinger, stenging av universiteter og masseoppsigelser i militæret og byråkratiet. Men hvordan foregår egentlig oppgjøret i Tyrkia etter kuppet? Hvem er det som faktisk mister jobber, forhøres og fengsles? En ting er hva […]


ERDOĞAN HAR GÜLEN UNDER HUDEN!

I desember 2013 ble det klart for alle at Erdoğan var i åpen konflikt med predikanten Fetullah Gülen. Tidligere hadde disse to og deres organisasjoner AK partiet og Gülen sin bevegelse samarbeidet tett. 23. februar 2014 publiserte Gırgır, et av de mange rabulistiske satiremagasinene i Tyrkia, følgende karikatur: Teksten over bildet sier: Statsministeren sa om […]


GÜLEN SIN MYSTISKE MAKT

I kjølvannet av kuppforsøket har det i den norske offentligheten vært mest oppmerksomhet om problematiske sider ved de tyrkiske myndighetenes respons, og hvordan kuppet kanskje var rigget av Erdoğan selv. Det har vært en påfallende mangel på analyser av Gülen-bevegelsen, og hvorfor denne ‘moderate’ Islamske bevegelsens forsøkte å gjennomføre et militærkupp i et land med […]


HVEM STOD BAK KUPPFORSØKET I TYRKIA?

Tidenes største folkemøte i Tyrkia ble arrangert sist søndag (7. august 2016). 5 millioner mennesker var til stede på den statsorganiserte massemønstringer i Istanbul for å markere demokrati og martyrer etter det mislykkede militærkuppet 15. juli. Tyrkia står foran store endringer, og det er usikkert i hvilken retning Erdoğan vil ta landet. Utfordringene er formidable: […]